Titluri de stat - Aprilie 2024

Informații despre emisiunea de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice, lansată de Ministerul Finanțelor. Iată un sumar reformulat, incluzând simbolurile fiecărei emisiuni monetare:

 1. Date generale:

  • Perioada Ofertei: 8 - 17 aprilie 2024
  • Data emisiunii: 22 aprilie 2024
  • Preț de Emisiune: 100% din valoarea nominală
 2. Emisiuni de titluri de stat:

  • Titluri de stat cu scadența în 2025:

   • Denominate în Lei:
    • Rata dobânzii (cupon): 6,00% pe an
    • Simbol: R2504C
    • ISIN: RO7685PL69C7
   • Denominate în Lei (pentru donatori de sânge):
    • Rata dobânzii (cupon): 7,00% pe an
    • Simbol: R2504B
    • ISIN: ROM2SGP5U7L5
   • Denominate în Euro:
    • Rata dobânzii (cupon): 4,00% pe an
    • Simbol: R2504AE
    • ISIN: ROF2IYUURMY1
  • Titluri de stat cu scadența în 2027:

   • Denominate în Lei:
    • Rata dobânzii (cupon): 7,20% pe an
    • Simbol: R2704A
    • ISIN: RO8FZ3BWN3B3
  • Titluri de stat cu scadența în 2029:

   • Denominate în Euro
   • Simbol: R2904AE
   • ISIN: RO3CC2A9BRP0
 3. Informații suplimentare:

  • Documentele legate de emisiune sunt disponibile pe website-urile Ministerului Finanțelor, BVB, Alpha Bank, BT Capital Partners, BCR și BRD.
  • Emisiunea include titluri de stat nominative, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont).
  • Termenii finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS.

Aceste titluri de stat sunt destinate exclusiv investitorilor persoane fizice și sunt listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, fiind supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.


Sursa: https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/resurse/trezorerie/OMF650_03042024.pdf